* Conform SNA Focus, perioada ianuarie 2010 - ianuarie 2011